Poliklinika Uromedica NS

TRUS - Transrektalni ultrazvuk prostate

Transrektalni ultrazvuk prostate (TRUS): Detaljni pregled dijagnostičke tehnike i njenog značaja

Prostata je ključni organ muškog reproduktivnog sistema, a njegove bolesti predstavljaju značajan izazov u modernoj medicini. Razumevanje zdravlja prostate i rana dijagnoza mogućih problema ključni su za efikasno lečenje i poboljšanje kvaliteta života muškaraca. U ovom kontekstu, transrektalni ultrazvuk prostate (TRUS) se izdvaja kao revolucionarna dijagnostička metoda, pružajući detaljan uvid u strukturu i funkciju prostate.

Pročitajte »